เมนูโปรดประจำเทศกาลของ Starbucks®

ต้อนรับโอกาสสำคัญด้วยกาแฟพิเศษ

ต้อนรับโอกาสสำคัญด้วยกาแฟพิเศษที่ลูกค้าชื่นชอบ มีจำหน่ายปีละครั้ง เต็มเปลี่ยนด้วยรสชาติตามฤดูกาล เปรียบเสมือนของขวัญที่กลับมาทุกปีซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในถุงที่สวยงามตามชื่อและเทศกาล ชงสดใหม่ๆเหมาะกับช่วงเวลาพิเศษของปี

มีกาแฟ 20 แบบ
 1. X

  East Africa Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  + Starbucks East Africa Blend
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  East Africa Blend
 2. X

  Guatemala Casi Cielo®

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Guatemala Casi Cielo®
 3. X

  Starbucks® Iced Coffee Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  Starbucks VIA®
  + Starbucks VIA® Iced Coffee
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Iced Coffee Blend
 4. X

  India Estates Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  + India Estates Blend
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  India Estates Blend
 5. X

  Kati Kati Blend™

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Kati Kati Blend™
 6. X

  South of the Clouds®

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  South of the Clouds®
 7. X

  Starbucks 3 Region Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks 3 Region Blend
 8. X Starbucks VIA® Caffè Mocha

  Starbucks Caffè Mocha

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  Starbucks VIA®
  + VIA Mocha
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Caffè Mocha
 9. X

  Starbucks Caramel Latte

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  Starbucks VIA®
  + Via Caramel
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Caramel Latte
 10. +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Christmas Blend Espresso Roast
 11. X

  Starbucks Iced Coffee Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Iced Coffee Blend
 12. X

  Starbucks Reserve® Bali

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Reserve® Bali
 13. +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Reserve® Kenya Kaganda
 14. X

  Starbucks Reserve® Peru Bagua

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Reserve® Peru Bagua
 15. X

  Starbucks Tribute Blend™

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Tribute Blend™
 16. X

  Starbucks Vanilla Latte

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  Starbucks VIA®
  + Vanilla Latte
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks Vanilla Latte
 17. X

  Anniversary Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  + Anniversary Blend
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks® Anniversary Blend
 18. X

  Starbucks® Autumn Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  + Autumn Blend
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks® Autumn Blend
 19. X

  Brezza Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks® Brezza Blend
 20. X

  Christmas Blend

  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  ดูรายละเอียดเต็ม
  มีในแบบ
  Starbucks VIA®
  กาแฟแบบเต็มเมล็ด
  +
  เมนูโปรดประจำเทศกาล
  Starbucks® Christmas Blend
  หลายรูปแบบ