คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556

ชื่อทางการค้าของสตาร์บัคส์และชื่อเสียงของสตาร์บัคส์เกิดขึ้นจากความไว้วางใจที่ทุกฝ่ายมอบให้ ดังนั้น นโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของสตาร์บัคส์นี้("นโยบาย") จึงบอกให้คุณทราบถึงวิธีที่บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทแม่และบริษัทในเครืออื่นๆของสตาร์บัคส์ ("สตาร์บัคส์") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเราซึ่งรวมถึง www.starbucks.co.thตลอดจนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่สตาร์บัคส์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารซึ่งเชื่อมโยงมายังนโยบายนี้(รวมเรียกว่า “ไซต์”) ผ่านโปรแกรมและร้านค้าของเรา ("บริการ") นโยบายนี้ไม่ใช้บังคับกับเว็บไซต์และบริการที่แสดงหรือเชื่อมกับข้อความว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ เว็บไซต์และบริการที่ทำร่วมกับคู่ค้าอาจแสดงหรือเชื่อมไปยังข้อความว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งร่วมกันระหว่างสตาร์บัคส์และคู่ค้า หรือนโยบายที่แยกออกมาต่างหากของคู่ค้าของเราซึ่งเพิ่มเติมจากนโยบายของเรา การที่คุณเข้าไปในไซต์และใช้บริการหมายความว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวิธีการดังที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้และคุณอนุญาตให้สตาร์บัคส์ส่งข้อมูลของคุณออกนอกประเทศในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักการทั่วไปของสิ่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

ข้อมูลประเภทใดที่สตาร์บัคส์เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สตาร์บัคส์อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ข้อมูลบัญชีทางการเงิน เช่น เลขบัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น

 • หากคุณสร้างบัญชี - ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เมืองที่คุณเกิด วันเกิด เพศ สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • หากคุณซื้อของที่ร้านของเราหรือผ่านโปรแกรมของเราหรือโดยประการอื่น - สิ่งที่คุณซื้อ สถานที่ที่คุณซื้อ ความถี่ในการซื้อ รางวัลที่คุณมีสิทธิได้รับ และรางวัลที่คุณใช้สิทธิแลกรับ
 • หากคุณจดทะเบียน Starbucks Card - เลขที่บัตร ธุรกรรมในบัตร รวมถึงการเปิดใช้ Starbucks Card การเติมมูลค่าใน Starbucks Card การใช้มูลค่า การโอนยอด และการสอบถามยอด
 • หากคุณทำแบบสำรวจหรือปฏิสัมพันธ์กับเราในทางอื่น - ข้อมูลทางสถิติประชากร ข้อคิดเห็น คำติชม คำถามหรือข้อเสนอแนะของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอาจสนใจ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการของคุณ ประเภทบราวเซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เวลาเข้าใช้ เว็บไซต์ที่นำคุณมาหาเรา หน้าเว็บที่คุณเปิด และวันที่และเวลาที่เปิดหน้าเว็บดังกล่าว ทั้งนี้ การเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของเราอาจรวมถึงการใช้โปรแกรมคุ้กกี้(Cookies) และเว็บ บีคอน (Web beacons) ทั้งนี้ โปรแกรมคุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณประโยชน์หนึ่งของโปรแกรมคุ้กกี้คือช่วยให้เราสามารถพัฒนาไซต์ของเราและประสบการณ์การใช้งานของคุณ เราใช้โปรแกรมคุ้กกี้เพื่อให้เห็นว่าส่วนใดและการใช้งานใดของไซต์เป็นที่นิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ส่วนเว็บ บีคอน เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้ในไซต์และอีเมลของเรา เราใช้เว็บ บีคอน เพื่อส่งโปรแกรมคุ้กกี้ นับจำนวนการเข้าชมทำความเข้าใจการใช้งานและความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อบอกว่าได้มีการเปิดอีเมลหรือมีการทำตามอีเมลแล้ว

สตาร์บัคส์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ซึ่งจะไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง.

เราอาจนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณมารวมกับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก

สตาร์บัคส์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร

สตาร์บัคส์อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้หรือที่เปิดเผยแก่คุณในไซต์ของเราหรือพร้อมกับการบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อ

 • ประมวลและบริหารการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสตาร์บัคส์ของคุณ รวมถึงบัญชีผู้ใช้และการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ การใช้ไซต์ของคุณ
 • ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า โพสต์ประกาศความคิดเห็นหรือข้อความของคุณบนบล็อกใดๆ หรือพื้นที่แสดงความเห็น (ฟอรั่ม) ออนไลน์อื่นในไซต์ของเรา หรือกระทำการอื่นใดเพื่อตอบคำถามของคุณหรือตอบสนองกิจกรรมในไซต์อื่นๆของคุณ
 • สร้างการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยการรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณกับข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่นจำนวนครั้งและประเภทการซื้อของคุณ หรือประโยชน์ใดๆ ที่คุณได้รับผ่านโปรแกรมของเรา
 • สื่อสารกับคุณทางโพสต์ประกาศ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางมือถือ(SMS)เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อของคุณ การเข้าร่วมบริการ บัญชี และโปรแกรมของคุณ การแข่งขันหรือการชิงโชคที่คุณเข้าร่วม และคำขอข้อมูลของคุณ
 • สื่อสารกับคุณทางโพสต์ประกาศ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางมือถือ(SMS)เกี่ยวกับตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรมของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงข้อเสนอร่วมกับบริษัทอื่น และข้อเสนอของบริษัทในเครือและหุ้นส่วน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจมีการส่งและเก็บรักษาในสถานที่นอกประเทศไทย

สตาร์บัคส์แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกหรือไม่

สตาร์บัคส์ทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางจำกัดเพียงไม่กี่วิธีเท่านั้น

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลอื่นด้วยความยินยอมของคุณ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทแม่และบริษัทในเครืออื่นๆ ของเรา
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น ผู้ประมวลบัตรเครดิต และผู้ให้บริการด้านการชำระเงินอื่นๆ ผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์ หรือผู้ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์) และบริษัทที่ช่วยด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อการดำเนินงานในนามของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางประการ (1) เมื่อมีคำร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (2) เพื่อบังคับใช้สัญญา นโยบายบริษัท และข้อกำหนดในการใช้งานของเรา หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของสตาร์บัคส์ พนักงาน ตัวแทน ลูกค้าของเรา และประการอื่น
 • หากคุณเข้าร่วมในบล็อกหรือพื้นที่แสดงความเห็น (ฟอรั่ม) ออนไลน์อื่นในไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณโพสต์ประกาศในไซต์ของเราอาจได้รับการแบ่งปันกับผู้ร่วมพื้นที่แสดงความเห็น (ฟอรั่ม) และผู้เยี่ยมชมไซต์อื่นๆ
 • ในกรณีที่มีการควบรวม ซื้อกิจการกู้ยืมเงิน หรือขายสินทรัพย์หรือเหตุการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ธุรกิจของเราไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด สตาร์บัคส์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการโอนทราบ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ซึ่งจะไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง

สตาร์บัคส์ให้ทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สตาร์บัคส์เปิดโอกาสให้คุณสามารถขอปรับปรุงหรือแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราสื่อสารกับคุณโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือกปิดข้อมูลในอีเมลสนับสนุนการขายที่เราส่งให้คุณ

หากคุณเลือกปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขายจากเรา เรายังคงสามารถส่งการติดต่อที่ไม่เป็นการส่งเสริมการขายเช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยังมีอยู่ให้คุณได้

โดยปกติ คุณสามารถเลือกตั้งบราวเซอร์ของคุณให้เตือนคุณเมื่อมีการส่งโปรแกรมคุ้กกี้ หรือตั้งให้ลบหรือปฏิเสธโปรแกรมคุ้กกี้ได้ บราวเซอร์แต่ละตัวมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น โปรดตรวจสอบที่เมนูช่วยเหลือ (Help) ในบราวเซอร์ของคุณเพื่อศึกษาวิธีที่ถูกต้องในการปรับการตั้งค่าโปรแกรมคุ้กกี้ แต่ทั้งนี้ การลบหรือปฏิเสธโปรแกรมคุ้กกี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานและบริการจำนวนมากในไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างไร

สตาร์บัคส์มีการดำเนินการตามสมควรในการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

แม้เราจะใช้ความพยายามตามสมควรดังกล่าวในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่ไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์

การปรับปรุงนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เราอาจปรับปรุงนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะโพสต์ประกาศนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในหน้าเว็บนี้และเปลี่ยนวันที่ตรงบริเวณพื้นที่ด้านบนของนโยบาย

ดังนั้นเราจึงขอให้คุณตรวจสอบวันที่ของนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่คุณเข้าไปในไซต์เพื่อดูข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดที่อาจมีผลกระทบต่อวิธีการที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามและคำติชม

เรายินดีตอบคำถาม และรับฟังข้อคิดเห็นและความกังวลของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ customercomment-th@starbucks.com หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-339-0996 (พนักงานซึ่งเป็นทีมดูแลลูกค้าในประเทศไทยของเราพร้อมให้บริการคุณระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12,16 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย