Starbucks Reserve® Kenya Kaganda

กาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีวิตชีวาของมะนาว และความหอมหวานของพีชและสตรอเบอร์รี่

กาแฟที่มาจากกลุ่มสหกรณ์คากานด้านในเขตคาฮูโร่ ทางตอนกลางของประเทศเคนย่า ซึ่งมีดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากดินโคลนภูเขาไฟทีและแร่ธาตุภายในพื้นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกต้นกาแฟ ชาวไร่กาแฟจะเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่และนามาส่งยังสหกรณ์ภายในวันเดียวกันที่เก็บเกี่ยว ผลเชอร์รี่จะถูกคัดแยกขนาดก่อนที่จะนาไปกระเทาะเปลือกออกโดยใช้น้ำจากแม่น้ำคิฮูติมาใช้ในขั้นตอนการผลิต

* มีวางจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น

มีในขณะนี้

SEASONAL FAVORITES

  • แบบเต็มเมล็ด