Starbucks Reserve® Peru Bagua

Starbucks Reserve® Peru Bagua

กาแฟที่มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเปรู โดยได้รับชื่อเรียกอีกชื่นหนึ่งว่า “คูแลป” ซึ่งหมายถึง หมู่มวลเมฆ จากแหล่งเพาะปลูกที่มีความสูงมาก

กาแฟชนิดนี้จะให้ความหอมหวานของดอกไม้ และ ความสดชื่นของมะนาวแฝงไว้ด้วยรสช็อกโกแลต


*มีจำหน่ายเฉพาะบางสาขา

มีในขณะนี้

SEASONAL FAVORITES

  • แบบเต็มเมล็ด