การเป็นบริษัทที่มีสำนึกรับผิดชอบ

เราเชื่ออยู่เสมอว่าธุรกิจสามารถส่งผลดีต่อสังคมรอบข้างได้ และก็ควรจะทำให้เป็นเช่นนั้นด้วย

Responsibility - Classroom

นับตั้งแต่เปิดร้านแรกในปี 1971 เราได้อุทิศตนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพจากลูกค้า พาร์ทเนอร์ (พนักงาน) และชุมชนของเราเสมอมา อย่างไรน่ะหรือ ก็ด้วยการมีความรับผิดชอบและทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ .

ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดี เรามีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อนำผู้คนมาให้ใกล้ชิดกัน และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกแห่งที่เราสามารถทำได้

    การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
    กิจกรรมของเหล่าเยาวชน
    มูลนิธิสตาร์บัคส์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชน

เรากำลังค้นหาวิธีในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

    การรีไซเคิล
    พลังงาน
    น้ำ
    อาคารสีเขียว
    การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เรามีความมุ่งมั่นที่จะรับซื้อกาแฟและส่งมอบกาแฟที่มึคุณภาพสูง มีการปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ และรับซื้อและจำหน่ายกาแฟอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับชาวไร่กาแฟ.

    กาแฟ
    การสนับสนุนชาวไร่
    ชา
    โกโก้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับซื้ออย่างมีจริยธรรม