การรับซื้อโกโก้อย่างมีจริยธรรม

โกโก้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มยอดนิยมของเราหลายรายการ

เช่นเดียวกับกาแฟ แนวทางในการซื้อโกโก้ของเราออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแหล่งโกโก้คุณภาพสูงในระยะยาวที่ผ่านการรับซื้ออย่างมีจริยธรรม ในขณะที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชุนผู้เพาะปลูกโกโก้ โครงการ Cocoa Practices เป็นต้นแบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ให้รางวัลผู้เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนสามารถทำคะแนนเพิ่มได้ในแต่ละปี

สิ่งที่เราทำอยู่

โครงการ Cocoa Practices ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบซัพพลายเชนของเมล็ดโกโก้ที่สุดท้ายแล้วจะมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มของเรา และให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่มีค่าแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ เช่นเดียวกับโครงการ C.A.F.E. Practices การตรวจสอบนั้นดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการตรวจสอบโดย  สถาบันรับรองทางวิทยาศาสตร์ (SCS : Scientific Certification Systems) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผลลัพธ์ของโปรแกรม Cocoa Practices ในแอฟริกาตะวันตกเป็นที่น่ายินดี เราพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการวัด และได้ระบุหัวข้อหลักๆ ที่จำเป็นต้องปรับปรุงด้วย ปัจจุบันโครงการได้เอื้อประโยชน์แก่ชาวสวนกาแฟกว่า 10,000 รายจากสหกรณ์ 21 แห่ง ช่วยปรับปรุงความสามารถด้านแข่งขันในตลาดโดยเชื่อมโยงชาวสวนกาแฟกับผู้บริโภค ในลักษณะที่ลดต้นทุนการดำเนินธุรกรรมและเพิ่มความโปร่งใสยิ่งขึ้น

Cocoa Sourcing Article

สิ่งที่เรากำลังทำ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุง Cocoa Practices Guidelines และยังคงดำเนินการซื้อโกโก้ที่เพาะปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราวางแผนที่จะทำดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ ใน Cocoa Practices ตามข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบ ซัพพลายเออร์ และผู้ตรวจสอบโครงการ
  • ออกแบบระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมชาวสวนโกโก้และองค์กรการเกษตรให้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและได้รับค่าที่สูงขึ้น 
  • ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ มูลนิธิโกโก้โลกและมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาชีวิตชาวสวนโกโก้ในแอฟริกาตะวันตก