ชุมชน

เราเชื่อในการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราอาศัยและพึ่งพา ตั้งแต่ละแวกที่ตั้งร้านไปจนถึงสถานที่ปลูกกาแฟของเรา

การนำผู้คนมาให้ใกล้ชิด การมอบแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้คน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ซึ่งสิ่งนี้เป็นความตั้งใจที่ฝังรากมาจากความเชื่อที่ว่า เราสามารถใช้ประโยชน์จากขนาดของธุรกิจเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้

เราส่งเสริมทั้งพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) และลูกค้าให้มีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านทางโปรแกรมอาสาสมัครที่สร้างสรรค์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เราดึงเอาความสามารถของคนหนุ่มสาวออกมา ให้การสนับสนุนพวกเขาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นเพื่อส่งผลที่ดีต่อชุมชนของตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเยาวชน

มูลนิธิสตาร์บัคส์ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นต่อชุมชนของเรา โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเราอย่างมีความหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสตาร์บัคส์