การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรานั้น ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำ แต่ยังเป็นการดำเนินธุรกิจที่ดีอีกด้วย

Community Service - 2 guys digging

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พาร์ทเนอร์ (พนักงาน) และลูกค้าของเราได้สร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจให้กับเราในการร่วมมือร่วมใจสร้างโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สตาร์บัคส์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการบริจาคในชุมชน และเราจะยังคงมองหาวิธีดำเนินการใหม่ๆ ดังเช่นที่ได้ทำในเดือนมกราคมปี 2009 ที่เราแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าด้วยกาแฟดำชงสด เป็นรางวัลสำหรับการร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เป็นเวลาห้าชั่วโมง

เป้าหมายของเรา

เราจะให้การสนับสนุนพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) ของสตาร์บัคส์และลูกค้าในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มากกว่าหนึ่งล้านชั่วโมงต่อปีภายในปี 2015

สิ่งที่เราทำอยู่

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสตาร์บัคส์ส่งเสริมจิตอาสา โดยให้การสนับสนุนโครงการที่พาร์ทเนอร์ของสตาร์บัคส์และลูกค้าได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อชุมชนของพวกเขา กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนปี 2010 เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ได้จัดโครงการต่างๆ เช่น การสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียน การปรับปรุงเส้นทางเดินป่า และการทำความสะอาดสวนสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่น

สตาร์บัคส์จะมอบงบบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จำนวน 1,000 ถึง 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับโครงการที่ทำได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เคยดำเนินงานให้กับชุมชนผ่านโครงการ Make Your Mark สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสตาร์บัคส์ได้แล้ววันนี้