การเข้าถึงเยาวชน

Starbucks Youth Action Grants ของสตาร์บัคส์นั้นใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนเยาวชน

Youth Action - Classroom With Painting

ด้วยกิจกรรมนี้ เราหวังว่าเยาวชนจะสร้างแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อความต้องการที่จำเป็นในชุมชนของตนเอง เราเชื่อว่าการให้การสนับสนุนแก่เยาวชนจะช่วยให้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นได้

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเราคือเข้าถึงเยาวชน 50,000 คน ผู้ที่จะสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกกว่า 100,000 คนในชุมชนของตนเองภายในปี 2015

สิ่งที่เราทำอยู่

ในปีงบประมาณ 2011 เราได้มอบเงินสนับสนุนกว่า 100 ราย รวม 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนกิจกรรมของเหล่าเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

เป้าหมายดั้งเดิมของสตาร์บัคส์ คือ เข้าถึงเยาวชน 50,000 คน เพื่อสร้างสรรค์และปฏิบัติงานในชุมชนของตนภายในปี 2015 เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าด้วยเงินทุนที่ได้มอบไปในปี 2009 และ 2010 เราได้บรรลุเป้าหมายนี้ก่อนกำหนดถึงห้าปี! องค์กรต่างๆ ที่เราสนับสนุนกำลังร่วมมือกับเราในการเน้นย้ำเป้าหมายและประเมินผลกระทบที่แท้จริงของความพยายามเหล่านี้