ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เรามีพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับลูกค้า

และเราเชื่อในความสำคัญของการดูแลรักษาโลก รวมทั้งในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมให้เขาดูแลรักษาโลกด้วยเช่นกัน ในฐานะบริษัทที่อาศัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงมีความเหมาะสมกับธุรกิจ และในฐานะผู้ที่อาศัยอยู่บนโลก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำ

นับว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ และเรากำลังคืบหน้าไปได้มาก เราพยายามพัฒนาถ้วยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขยายโครงการรีไซเคิลเพื่อช่วยลดของเสียที่เราสร้างขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการลดขยะ

เราภูมิใจที่ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานของเราลงอีกให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าที่สุดประเภทหนึ่งทุกคนจึงต้องใช้อย่างรอบคอบ เราประเมินการออกแบบร้าน อุปกรณ์ และการทำงานของเราอยู่เสมอ เพื่อหาวิธีลดปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ

ในการสร้างร้านเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนออกแบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างร้านสีเขียว

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อภูมิภาคที่เพาะปลูกกาแฟของโลก เราได้ดำเนินกลยุทธ์อย่างแข็งขันเพื่อแก้ปัญหานี้ และช่วยเหลือชาวไร่ในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ