การรีไซเคิลและการลดขยะ

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นที่จะลดและจัดการกับขยะที่เกิดจากร้านของเรา ซึ่งการรีไซเคิลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้

แม้ว่าการรีไซเคิลดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่อันที่จริงแล้วก็นับเป็นเรื่องที่มีความยากอยู่มากเช่นกัน ไม่ใช่ข้อจำกัดของเทศบาลเท่านั้นที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการรีไซเคิลในหลายๆ เมือง แต่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมากด้วยจึงจะได้ผล ขยะผิดประเภทเพียงชิ้นเดียวในถังขยะส่งรีไซเคิลสามารถทำให้รถขนขยะไม่สามารถรีไซเคิลขยะทั้งถังได้ เทศบาลท้องถิ่น เจ้าของที่ดิน ลูกค้า บาริสต้า และแม้แต่ธุรกิจในละแวกล้วนต้องร่วมแรงร่วมใจป้องกันไม่ให้นำวัสดุที่รีไซเคิลได้ไปทิ้งในหลุมฝังกลบ

เป้าหมายของเรา

ภายในปี 2015 เราวางแผนที่จะให้ร้านทุกร้านมีการรีไซเคิล โดยที่เราจะควบคุมการจัดเก็บขยะ และเสริฟเครื่องดื่ม 5% ในถ้วยแบบใช้ซ้ำได้

สิ่งที่เราทำอยู่

แม้มีอุปสรรค์มากมาย แต่เราก็ได้จัดการการรีไซเคิลและการลดขยะในหลายๆ ทาง เช่น นำกากกาแฟมาทำท๊อปโต๊ะ เพื่อใช้ในร้าน

การรีไซเคิลในร้าน

เมื่อดูปริมาณขยะที่เกิดจากร้านของสตาร์บัคส์ ขยะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหลังเคาน์เตอร์หรือในห้องเก็บของ ไม่ว่าจะเป็นในรูปกล่องกระดาษ เหยือกนม ขวดน้ำเชื่อม และกากกาแฟ ร้านของเราหลายแห่งรีไซเคิลขยะเหล่านี้ แต่เนื่องจากเป็นงานที่ทำด้านหลังเคาน์เตอร์และในห้องเก็บของ ลูกค้าจึงไม่ค่อยได้พบเห็นมากนัก แต่สิ่งที่ลูกค้าพบเห็นได้จริงๆ จะอยู่ในบริเวณร้านนั่นเอง

ความสำเร็จของการรีไซเคิลขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการรีไซเคิลเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ที่ร้านของเราตั้งอยู่ ในขณะที่เรามีนโยบายให้ร้านดำเนินการรีไซเคิลในพื้นที่ที่อำนวยและมีบริการพร้อม แต่ในทางปฏิบัติมักประสบกับปัญหาอยู่บ้าง ทั้งในเรื่องการรับรู้ของลูกค้าต่องานบริการและบริการที่ได้รับจริง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์แต่ละรายมักรับวัสดุแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถจัดทำโครงการให้สอดคล้องกันในแต่ละร้านได้ และหากร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า เจ้าของพื้นที่มักจะเป็นผู้ควบคุมการจัดเก็บขยะและการรีไซเคิล

แม้จะมีอุปสรรค์ดังกล่าว เราก็ยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้การรีไซเคิลง่ายขึ้นสำหรับเราและลูกค้า

ถ้วยเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สตาร์บัคส์ได้ริเริ่มโครงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากถ้วยแบบใช้แล้วทิ้งของเรา

  • ในปี 1997 เราได้พัฒนากระดาษสวมแก้วรีไซเคิลขึ้นเพื่อเป็นวิธีปกป้องลูกค้าจากการสัมผัสเครื่องดื่มร้อน และหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองจาก “การใช้แก้วกระดาษซ้อนกัน”
  • ในปี 2006 เราได้เปิดตัวถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อนเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการบริโภคแล้ว 10%
  • ในปี 2008 เราเริ่มใช้ถ้วยพลาสติกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถ้วยพลาสติกดั้งเดิมของเรา
  • ในปี 2009 เราเป็นเจ้าภาพงาน Cup Summit ที่ซีแอตเทิล ในการระดมความคิดทุกแง่มุมเกี่ยวกับแวลูเชนของถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติก เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์ในการผลิตและใช้ถ้วยแบบรีไซเคิลได้อย่างครอบคลุม
  • ในปี 2010 เราเป็นเจ้าภาพ Cup Summit ครั้งที่สอง ในการหารือโครงการหลายโครงการเพื่อขับเคลื่อนการรีไซเคิลถ้วย และใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของนักวิชาการด้านการคิดเชิงระบบจาก MIT
  • ในปี 2011 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงาน Cup Summit มารวมตัวกันที่ MIT อีกครั้ง เพื่อแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองจากงาน Cup Summit ครั้งก่อนหน้า โดยครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนของแวลูเชนของถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติก ทั้งจากภาครัฐ ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ ผู้ผลิตถ้วย ธุรกิจการค้าปลีกและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการรีไซเคิล NGO และนักวิชาการ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้มากขึ้นและค้นหาวิธีใหม่ๆ ต่อไป เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากถ้วยแบบใช้แล้วทิ้งและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ของเรา

ถ้วยแบบใช้ซ้ำได้

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากถ้วยของเราขึ้นอยู่กับความพยายามที่ประสบความสำเร็จสองประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การพัฒนาวิธีการผลิตและใช้ถ้วยแบบรีไซเคิลได้ และการเพิ่มการใช้ถ้วยแบบใช้ซ้ำได้ของลูกค้าให้มากที่สุด นอกจากนี้ลูกค้าของเราจำนวนมากทำสิ่งต่างๆ เพิ่มเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของตนเช่นเดียวกันกับเรา เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าช่วยเหลือเรา เราจึงมอบส่วนลด 10 บาทแก่ลูกค้าในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้นำถ้วยกาแฟแบบใช้ซ้ำได้หรือแก้วน้ำทัมเบลอร์มาใส่เครื่องดื่มแทน ลูกค้าที่อยู่ในร้านยังสามารถขอให้เสิร์ฟเครื่องดื่มในถ้วยกาแฟเซรามิกได้อีกด้วย ถ้วยกระดาษทุกใบที่ประหยัดได้จะช่วยรักษาป่าของเราให้คงอยู่ต่อไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำลายป่าจากเพื่อนของเราได้ที่องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ)

การทำปุ๋ยหมัก

โครงการ Grounds for Your Garden ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1995 แจกถุงบรรจุกากกาแฟหนัก 5 ปอนด์ (2.27 กิโลกรัม) ให้แก่ลูกค้าผู้สนใจนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงดิน แม้แต่ในที่ที่มีปุ๋ยหมักจำหน่ายทั่วไป ร้านค้าหลายร้านยังสามารถนำกากกาแฟและเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ได้แทนที่จะฝังกลบ