การประหยัดน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า และการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทเรา

เราใช้น้ำปริมาณมากในร้านเพื่อชงเครื่องดื่มชาและกาแฟ รวมถึงการปฏิบัติงาน "หลังบ้าน" เช่น การเดินเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำแข็ง เราพยายามทำความเข้าใจวิธีที่เราใช้น้ำและเสาะหาวิธีใช้อย่างมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

เป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้น้ำลง 25% ในร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของภายในปี 2015

สิ่งที่เราทำอยู่

เรามีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการลดการใช้น้ำภายในร้าน เช่น การเลิกใช้ถัง Dipper Well ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดเวลาและใช้ล้างช้อนสำหรับเทนมลงในเอสเพรสโซ่ แล้วเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำที่ใช้มือเปิดแทน ซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าถึง 15%

ร้านเราหลายแห่งใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้างถังผสมแทนการเปิดก๊อกน้ำตามปกติ นอกจากนี้ เรายังตั้งโปรแกรมให้เครื่องชงแบบเอสเพรสโซ่ปล่อยน้ำออกมาน้อยลง เมื่อใช้ล้างแก้วเอสเพรสโซ่ช็อต เรายังได้ฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) ให้รักษาความสะอาดคอยล์ทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนแฝงจากเครื่องจักรและลดน้ำแข็งละลาย

ในร้านใหม่ๆ เราได้ติดตั้งระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และหัวสเปรย์สำหรับล้างจานแบบประหยัดน้ำ ส่วนในร้านเดิม เราได้เพิ่มหัวผสมอากาศในก๊อกน้ำประหยัดน้ำ และเปลี่ยนระบบน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเรายังมีโครงการปรับเปลี่ยนระบบน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทั่วทุกสาขา ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี 2012 และ 2013

ในอนาคต เราจะยังคงเสาะหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำในร้านของเราทั่วโลกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายของเราภายในปี 2015