การประหยัดพลังงาน

พลังงานที่ร้านของเราใช้คิดเป็น 80% โดยประมาณของcarbon footprint ทั้งหมดของเรา

ซึ่งหมายความว่าการใช้พลังงานในร้านของเราเป็นสิ่งเดียวที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นโอกาสครั้งใหญ่โอกาสเดียวที่เราจะสามารถปรับปรุงอย่างมากได้ การประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสองประการที่สามารถใช้ลดผลกระทบจากเราต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

เป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะลดการใช้พลังงานลง 25% และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2015

สิ่งที่เราทำอยู่

ในสองสามปีที่ผ่านมา เราได้มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับความเข้าใจและการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานของเรา เรายังคงลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เพื่อชดเชยการใช้ไฟฟ้าในร้านที่บริษัทเราดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา อีกทั้งยังเริ่มทำงานกับตลาดของเราทั่วโลกเพื่อหาหนทางการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังลงทุนเกี่ยวกับการให้แสงไฟแบบใหม่ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ HVAC (การให้ความร้อน การระบายอากาศ และการให้ความเย็น) ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย

ในอีกสองสามปีข้างหน้า เราจะใช้เวลาไปกับการทดสอบ ปรับปรุง วางแผน และปรับใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการตอบสนองความมุ่งมั่นของเราในปี 2015 ซึ่งเรามองเห็นอนาคตที่สดใส และจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้อยู่เสมอ