พันธกิจเพื่อสตาร์บัคส์ของเรา

พันธกิจของเราคือ เป็นแรงบันดาลใจและหล่อหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ ครั้งละคน ครั้งละแก้ว และครั้งละชุมชน

หลักในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวทุกวัน ได้แก่

กาแฟของเรา

คุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา และจะยึดมั่นเสมอไป เรามุ่งเน้นในการสรรหาและรับซื้อเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่เป็นธรรม การคั่วกาแฟด้วยความเอาใจใส่ และพิถีพิถัน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เราเอาใจใส่ต่อสิ่งเหล่านี้อย่างที่สุด งานของเราจึงไม่มีวันสิ้นสุด

พาร์ทเนอร์ของเรา

เราเรียกพนักงานของเราว่าพาร์ทเนอร์ เพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจรัก เราร่วมกันส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละคนเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เราทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ เราปฏิบัติต่อกัน และกันด้วยด้วยความรพและให้เกียรติกันเสมอ และเรามุ่งหวังให้พาร์ทเนอร์แต่ละคนยึดถือมาตรฐานดังกล่าว

ลูกค้าของเรา

ขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ เราจะผูกสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และเพิ่มชีวิตชีวาให้ลูกค้าของเรา แม้จะเป็นเวลาเพียงชั่วครู่ก็ตาม แน่นอนว่าเราเริ่มต้นด้วยคำมั่นสัญญาที่จะทำ / ชงเครื่องดื่ม ให้สมบูรณ์แบบที่สุด แต่งานของเรามีมากกว่านั้น ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของการผูกสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์

ร้านของเรา

เมื่อลูกค้ารู้สึกถึงความผูกพัน ร้านของเราจะเป็นเสมือนสถานที่พักพิงทางใจเพื่อหลบหลีกจากความวิตกกังวลทั้งปวงที่รุมล้อมอยู่ภายนอก เป็นสถานที่ซึ่งเรามาพบปะกับเพื่อนฝูง ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของความรื่นรมย์ตามครรลองชีวิต บางครั้งเชื่องช้าและสุขใจแต่บางครั้งกลับรวดเร็ว ทว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกผูกพันฉันท์เพื่อนมนุษย์

ชุมชนของเรา

ทุกร้านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เรามีความรับผิดชอบในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างจริงใจ เราต้องการให้ร้านสตาร์บัคส์เป็นที่ต้อนรับในทุกแห่งหนที่เราดำเนินธุรกิจ สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทำสิ่งดีๆ ด้วยการสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ ลูกค้าและชุมชนของเราสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทุกวัน ขณะนี้เราตระหนักแล้วว่าความรับผิดชอบของเรา และโอกาสที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์มีมากมายมหาศาล โลกกำลังคาดหวังให้สตาร์บัคส์เป็นผู้กำหนดบรรทัดฐานใหม่อีกครั้งหนึ่ง เราจะก้าวนำไปข้างหน้า

ผู้ถือหุ้นของเรา

เมื่อเราบรรลุหลักการแต่ละด้าน เราจะประสบกับความสำเร็จที่เป็นรางวัลสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา เรามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการที่จะบรรลุหลักการแต่ละด้านให้สมบูรณ์เพื่อให้สตาร์บัคส์ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และเจริญก้าวหน้า

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นในบทบาทความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจของเรา

เราบรรลุภารกิจนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องต่อไปนี้

  • การทำความเข้าใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปันข้อมูลกับพาร์ทเนอร์ของเรา
  • การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
  • การพยายามที่จะซื้อ ขาย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การตระหนักว่าความรับผิดชอบทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
  • การปลูกฝังให้เกิดค่านิยมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • การวัดและตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละโครงการของเรา
  • การส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจของเรา